Gởi ý đề tài lĩnh vực viết báo cáo thực tập kiến tập 2019

Gởi ý đề tài lĩnh vực viết báo cáo thực tập kiến tập 2019

Gởi ý đề tài lĩnh vực viết báo cáo thực tập kiến tập 2019

Gởi ý đề tài lĩnh vực viết báo cáo thực tập kiến tập 2019

đào tạo chứng từ xuất nhập khẩu

đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu
đào tạo thực tế xuất nhập khẩu

Hướng dẫn cách phân tích bộ chứng từ xuất nhập khẩu

Bộ chứng từ thực tế hàng hóa nhập khẩu (full)

Thực tập tốt nghiệp, báo cáo tốt nghiệp, xin việc làm....là 3 nỗi lo của sinh viên năm cuối

Một số lĩnh vực đề tài sinh viên có thể viết khi vào kỳ kiến tập, thực tập chuyên ngành xuất nhập khẩu, ngoại thương

10 bộ Luận văn hàng hóa xuất khẩu mẫu dành cho các bạn sinh viên năm cuối chuẩn bị cho kì thực tập cuối khóa.

CTY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VIỆT D.E.L.T.A cần tuyển 4 – 5 thực tập sinh (ưu tiên những bạn sinh viên năm 3, sinh viên năm 4)

Tuyển dụng 2 Sales Xuất Khẩu Nông Sản Ngày đăng : 18/07/2019

Vị trí: nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu. Số lượng: 01 Ngày cập nhật: 18/7/2019

Vị trí: + nhân viên xuất nhập khẩu. Số lượng: 01 + nhân viên tư vấn. Số lượng: 01 Ngày cập nhật: 18/7/2019

Hoạt động là cầu nối giữa doanh nghiệp với sinh viên trong vấn đề đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực. Chương trình mang tính thực tế quảng bá doanh nghiệp và tìm kiếm nhân tài. Doanh nghiệp phỏng vấn và tuyển dụng nguồn nhân lực tại chỗ.

Vị trí: Nhân viên dịch vụ vận tải nội địa. Số lượng: 01 Ngày cập nhật: 17/7/2019

Vị trí: Nhân viên chứng từ XNK. Số lượng: 01 Ngày cập nhật: 17/7/2019

MỘT SỐ ĐỀ TÀI GỢI Ý KIẾN TẬP THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2019

A. LĨNH VỰC NGHIỆP VỤ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU/GIA CÔNG

1.Tổ chức thực hiện Hợp đồng xuất khẩu hàng nông sản tại công ty…

2.Tổ chức thực hiện Hợp đồng nhập khẩu hàng máy móc tại công ty…

3.Tổ chức thực hiện Hợp đồng nhập khẩu hàng điện tử tại công ty…

4.Tổ chức thực hiện Hợp đồng gia công xuất khẩu hàng may mặt tại công ty…

5.Tổ chức thực hiện Hợp đồng SXXK hàng may mặt tại công ty…

B. LĨNH VỰC VẬN TẢI – GIAO NHẬN – BẢO HIỂM

1.Quy trình nghiệp vụ thuê tàu chợ và quá trình luân chuyển chứng từ vận tải tại công ty XNK…..

2.Quy trình luân chuyển chứng từ vận tải bằng đường biển tại công ty…… cung cấp dịch vụ Logistics

3.Quy trình luân chuyển chứng từ vận tải bằng đường hàng không tại công ty ……cung cấp dịch vụ Logistics

4.Tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng xuất khẩu FCL/FCL tại công ty ……

5.Tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu FCL/ FCL tại công ty ……

6.Tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng xuất khẩu LCL/ LCL tại công ty …..

7.Tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu LCL/ LCL tại công ty ……

8.Tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận xuất khẩu bằng đường hàng không tại công ty …….

9.Tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận nhập khẩu bằng đường hàng không tại công ty …….

10.Tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng xuất khẩu FCL/FCL tại  công ty.......

11.Tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu FCL/ FCL tại công ty ……(cung cấp dịch vụ Logistics)

12.Tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng xuất khẩu LCL/ LCL tại công ty ……(cung cấp dịch vụ Logistics)

13.Tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu LCL/ LCL tại công ty ……(cung cấp dịch vụ Logistics)

14.Tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận xuất khẩu bằng đường hàng không tại công ty ……(cung cấp dịch vụ Logistics)

15.Tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận nhập khẩu bằng đường hàng không tại công ty ……(cung cấp dịch vụ Logistics)

16.Nghiệp vụ chứng từ giao nhận hàng xuất khẩu tại công ty ……

17.Nghiệp vụ chứng từ giao nhận hàng nhập khẩu tại công ty ……

18.Nghiệp vụ chứng từ giao nhận hàng xuất nhập khẩu tại công ty công ty giao nhận……..

19.Tổ chức thực hiện nghiệp vụ đại lý hãng tàu tại công ty dịch vụ Logistics …….

C. LĨNH VỰC THỦ TỤC HẢI QUAN

1.Quy trình thông quan xuất khẩu loại hình kinh doanh đối với mặt hàng…… tại công ty …..

2.Quy trình thông quan nhập khẩu loại hình kinh doanh đối với mặt hàng…… tại công ty …..

3.Quy trình thông quan xuất khẩu loại hình gia công đối với mặt hàng…… tại công ty …..

4.Quy trình thông quan nguyên phụ liệu nhập khẩu loại hình gia công đối với mặt hàng…… tại công ty …..

5.Quy trình thông quan đối với hàng nguyên phụ liệu nhập khẩu và xuất khẩu thành phẩm đối với hàng sản xuất xuất khẩu tại công ty …

TRAINING TÂN CẢNG

 Địa chỉ: Văn phòng Training Tân cảng - STC, lầu 2 tòa nhà An Sơn - số 141 đường Võ Oanh (D3 Cũ), phường 25, quận Bình Thạnh.

☎ Hotline: 0898.724.247 - 034.351.9079 - 0898.504.321

Web hỗ trợ việc làm - thực tập: trainingtancang.com

Web hỗ trợ tài liệu sv: tailieuxnk.com