Hỗ trợ thực tập - Training Tân Cảng

Training Tân Cảng

Training xuất nhập khẩu

đào tạo xuất nhập khẩu tốt nhất

đào tạo chứng từ xuất nhập khẩu

đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu
đào tạo thực tế xuất nhập khẩu

Công Ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển Tuyển Thực Tập Xuất Nhập Khẩu

Vị trí: thực tập Logistics, Số lượng: 10 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Vị trí: Thực tập sinh Giao nhận XNK, Số lượng: 02 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Thực tập là quá trình cung cấp kinh nghiệm thực tế cho người học chuẩn bị bắt đầu một nghề nghiệp mới.

Tuyển thực tập sinh xuất nhập khẩu có lương

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu: 01 Người Tại Hà Nội

Vị trí: Nhân viên hỗ trợ phòng kinh doanh. Số lượng: 01 Ngày cập nhât: 05/8/2019

Xem chi tiết

Hỗ trợ các vị trí thực tập xuất nhập khẩu trong doanh nghiệp thực tế

Xem chi tiết

Vị trí: Thực tập sinh Kinh doanh logistics. Số lượng: 02 Ngày cập nhật: 02/8/2019

Xem chi tiết

YUSEN LOGISTICS VIETNAM Tuyển dụng THỰC TẬP SINH - CHỨNG TỪ XNK Ngày đăng: 08/01/2020

Xem chi tiết

SUPER CARGO SERVICE CO.,LTD Tuyển dụng THỰC TẬP SINH XUẤT NHẬP KHẨU Ngày đăng: 08/02/2020

Xem chi tiết

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ TÂN BIỂN VÀNG Tuyển dụng: + THỰC TẬP SINH THU MUA QUỐC TẾ + THỰC TẬP SINH SALE XUẤT NHẬP KHẨU Ngày đăng: 08/01/2020

Xem chi tiết

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Tuyển dụng THỰC TẬP SINH XUẤT NHẬP KHẨU Ngày đăng: 08/01/2020

Xem chi tiết

CÔNG TY DB SCHENKER Tuyển dụng THỰC TẬP SINH CÓ LƯƠNG MẢNG LOGISTIC Ngày đăng: 07/01/2020

Xem chi tiết

CÔNG TY FORWARDER Tuyển dụng THỰC TẬP SINH CHỨNG TỪ XNK Ngày đăng: 25//12/2019

Xem chi tiết

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NHÂN HƯNG Tuyển dụng: + NHÂN VIÊN HIỆN TRƯỜNG PART TIME + THỰC TẬP SINH CHUYÊN NGÀNH XNK Ngày đăng: 25/12/2019

Xem chi tiết