Hỗ trợ thực tập - Training Tân Cảng

Training Tân Cảng

Training xuất nhập khẩu

đào tạo xuất nhập khẩu tốt nhất

đào tạo chứng từ xuất nhập khẩu

đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu
đào tạo thực tế xuất nhập khẩu

Công Ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển Tuyển Thực Tập Xuất Nhập Khẩu

Vị trí: thực tập Logistics, Số lượng: 10 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Vị trí: Thực tập sinh Giao nhận XNK, Số lượng: 02 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Thực tập là quá trình cung cấp kinh nghiệm thực tế cho người học chuẩn bị bắt đầu một nghề nghiệp mới.

Tuyển thực tập sinh xuất nhập khẩu có lương

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu: 01 Người Tại Hà Nội

NV GIAO NHẬN XNK

Nhân viên chứng từ XNK

Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Docs Full-time

Thực Tập Sinh Thông Quan (Xuất Nhập Khẩu)

Thực Tập Sinh Xuất Nhập Khẩu

Tuyển dụng vị trí: Customer Service & Pricing Executive

Vị trí: Thực tập sinh Logistics. Số lượng: 01 Ngày cập nhât: 28/6/2019

Xem chi tiết

Vị trí: Thực tập sinh sales logistics. Ngày cập nhật: 27/6/2019

Xem chi tiết

Công Ty TNHH Precision Machining Assembling Service (PMAS) *Vị trí: Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Ngày cập nhật: 24/6/2019

Xem chi tiết

Công Ty TNHH Chế Biến & Xuất Khẩu Thủy Sản Cam Ranh tuyển dụng: *Vị trí: - Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu

Xem chi tiết

CTY CP XNK PHƯƠNG PHÚ CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Tuyển dụng THỰC TẬP SINH -Ngày cập nhật: 24/6/2019

Xem chi tiết

CTY CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ LÊ GIA Tuyển dụng vị trí: - Nhân viên kinh doanh (2 vị trí) - Nhân viên CS( 2 vị trí) Ngày cập nhật: 24/6/2019

Xem chi tiết

Vị trí: SALE LOGISTIC Cập nhật ngày 24/06/2019

Xem chi tiết

Vị trí: Thực tập sinh giao nhận. Số lượng: 01 nam Ngày cập nhật: 19/6/2019

Xem chi tiết

Vị trí: thực tập chứng từ. Số lượng: 01 Ngày cập nhật: 19/6/2019

Xem chi tiết

CÔNG TY TNHH BROTHER INTERNATIONAL TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀY ĐĂNG: 14/6/2019

Xem chi tiết