HỖ TRỢ THỰC TẬP SINH XNK

HỖ TRỢ THỰC TẬP SINH XNK

HỖ TRỢ THỰC TẬP SINH XNK

HỖ TRỢ THỰC TẬP SINH XNK

đào tạo chứng từ xuất nhập khẩu

đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu
đào tạo thực tế xuất nhập khẩu

Công Ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển Tuyển Thực Tập Xuất Nhập Khẩu

Vị trí: thực tập Logistics, Số lượng: 10 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Vị trí: Thực tập sinh Giao nhận XNK, Số lượng: 02 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Thực tập là quá trình cung cấp kinh nghiệm thực tế cho người học chuẩn bị bắt đầu một nghề nghiệp mới.

Tuyển thực tập sinh xuất nhập khẩu có lương

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu: 01 Người Tại Hà Nội

****Customer service Executive **** 7-month contract

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

NHÂN VIÊN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU (SALE LOGISTICS)

NHÂN VIÊN XUẤT KHẨU ĐƯỜNG BIỂN - FULLTIME (số lượng: 2)

02 nhân viên chứng từ hàng xuất Consol cho văn phòng Hồ Chí Minh.

 

CÁC VỊ TRÍ THỰC TẬP HỖ TRỢ CHO HỌC VIÊN CỦA TRUNG TÂM

MỘT SỐ ĐỀ TÀI GỢI Ý BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP XNK LOGISTICS

 

 1. LĨNH VỰC NGHIỆP VỤ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU/GIA CÔNG
 1. Hoạt động kinh doanh xuất khẩu/nhập khẩu tại công ty... thực trạng và giải pháp

 2. Tổ chức thực hiện Hợp đồng xuất khẩu tại công ty…

 3. Tổ chức thực hiện Hợp đồng nhập khẩu tại công ty…

 4. Tổ chức thực hiện Hợp đồng gia công xuất khẩu tại công ty…

 5. Phân tích và đánh giá các hoạt động đàm phán, giao dịch, ký kết và thực hiện các HĐ XK/NK tại công ty…

 1. LĨNH VỰC VẬN TẢI – GIAO NHẬN – BẢO HIỂM
 1. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ Logistic tại công ty XNK/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.

 2. Nghiệp vụ quản lý đơn hàng tại công ty XNK/công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.

 3. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng xuất/nhập khẩu bằng đường biển/đường hàng không tại công ty XNK/công ty giao nhận/ công ty cung cấp dịch vụ Logistics.

 4. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ thuê tàu chợ/chuyến tại công ty XNK/ công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.

 5. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng FCL/ LCL/ hàng rời tại công ty XNK…/công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.

 6. Nghiệp vụ chứng từ giao nhận hàng xuất nhập khẩu tại công ty xuất nhập khẩu/công ty giao nhận/hãng vận tải.

 7. Nghiệp vụ chứng từ giao nhận hàng nhập khẩu tại công ty xuất nhập khẩu/công ty giao nhận/hãng vận tải.

 8. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ đại lý hãng tàu tại công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.

 9. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ sale cước vận tải và dịch vụ giao nhận vận chuyển bằng đường biển/đường hàng không tại hãng vận tải/công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.

 10. Đàm phán, giao kết và tổ chức thực hiện hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu tại công ty XNK/công ty Bảo hiểm.

 1. LĨNH VỰC THỦ TỤC HẢI QUAN
 1. Quy trình thông quan đối với hàng xuất/nhập khẩu tại XNK/công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics/cơ quan Hải quan.

 2. Quy trình thông quan đối với hàng gia công xuất khẩu tại công ty gia công/công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics/cơ quan Hải quan.

 3. Quy trình thông quan đối với hàng nguyên phụ liệu nhập khẩu và xuất khẩu thành phẩm đối với hàng sản xuất xuất khẩu tại công ty XNK/ công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics/cơ quan Hải quan.

 4. Hoạt động kinh doanh dịch vụ khai thuê Hải quan tại công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.

 1. LĨNH VỰC THANH TOÁN QUỐC TẾ
 1. Hoạt động thanh toán quốc tế tại công ty XNK/Ngân hàng…

 2. Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại công ty XNK/Ngân hàng…

 3. Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức nhờ thu chứng từ tại Ngân hàng…

 4. Giải pháp hạn chế và phòng ngừa rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam.

 5. Hoạt động tài trợ xuất khẩu/nhập khẩu tại Ngân hàng…

 1. LĨNH VỰC KINH TẾ QUỐC TẾ
 1. Tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO tới hoạt động kinh doanh quốc tế của ngành hàng…(của 1 công ty)/công ty …

 2. Phân tích sự biến đổi của hàng rào thuế quan và phi thuế quan của Việt Nam/ các nước trong khu vực/ các nước trên thế giới. Ảnh hưởng của nó đến hoạt động kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp…/ đối với 1 ngành hàng…

 3. Thực trạng quan hệ kinh tế Việt Nam với một nước…/ một tổ chức kinh tế quốc tế… Định hướng phát triển.