Hỗ trợ việc làm - Training Tân Cảng

Training Tân Cảng

Training xuất nhập khẩu

đào tạo xuất nhập khẩu tốt nhất

đào tạo chứng từ xuất nhập khẩu

đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu
đào tạo thực tế xuất nhập khẩu

Hướng dẫn cách phân tích bộ chứng từ xuất nhập khẩu

Bộ chứng từ thực tế hàng hóa nhập khẩu (full)

Thực tập tốt nghiệp, báo cáo tốt nghiệp, xin việc làm....là 3 nỗi lo của sinh viên năm cuối

Một số lĩnh vực đề tài sinh viên có thể viết khi vào kỳ kiến tập, thực tập chuyên ngành xuất nhập khẩu, ngoại thương

[DAMCO HCM] Tuyển dụng INTERNSHIP Ngày đăng: 17/09/2018

10 bộ Luận văn hàng hóa xuất khẩu mẫu dành cho các bạn sinh viên năm cuối chuẩn bị cho kì thực tập cuối khóa.

02 NHÂN VIÊN GIAO NHẬN HIỆN TRƯỜNG NGÀY ĐĂNG: 17/05/2019

Cần tuyển: 01 nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu (nữ), 01 nhân viên chứng từ hải quan (nữ) và 01 nhân viên thủ tục hải quan (nam) Ngày đăng: 17/05/2019

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU NGÀY ĐĂNG 17/05/2019

Vị trí: nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu. Số lượng: 01 nữ Ngày cập nhật: 17/05/2019

Vị trí: nhân viên Sales xuất nhập khẩu. Số lượng: 02 Ngày cập nhật: 17/05/2019

Vị trí: Nhân viên chứng từ. Số lượng: 01 Ngày cập nhật: 17/05/2019

Vị trí: Nhân viên Sales, Nhân viên chứng từ Xuất nhập khẩu. Số lượng: 02 Ngày cập nhật: 21/05/2019

Xem chi tiết

Vị trí: Nhân viên chứng từ/ khai báo hải quan. Số lượng: 02 Ngày cập nhật: 21/05/2019

Xem chi tiết

Vị trí: Nhân viên Xuất nhập khẩu. Số lượng: 01 Ngày cập nhật: 21/05/2019

Xem chi tiết

Vị trí: + Nhân viên chứng từ hải quan. Số lượng: 01 Nữ + Nhân viên hiện trường. Số lượng: 01 Nam Ngày cập nhật: 21/05/2019

Xem chi tiết

Vị trí: Nhân viên xuất nhập khẩu. Số lượng: 01 nam Ngày cập nhật: 21/05/2019

Xem chi tiết

Vị trí: Nhân viên Chứng từ hàng xuất. Số lượng: 01 Lương: 6-12 triệu Ngày cập nhật: 21/05/2019

Xem chi tiết

02 NHÂN VIÊN GIAO NHẬN HIỆN TRƯỜNG NGÀY ĐĂNG: 17/05/2019

Xem chi tiết

Cần tuyển: 01 nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu (nữ), 01 nhân viên chứng từ hải quan (nữ) và 01 nhân viên thủ tục hải quan (nam) Ngày đăng: 17/05/2019

Xem chi tiết

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU NGÀY ĐĂNG 17/05/2019

Xem chi tiết

Vị trí: nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu. Số lượng: 01 nữ Ngày cập nhật: 17/05/2019

Xem chi tiết