Hỗ trợ việc làm - Training Tân Cảng

Training Tân Cảng

Training xuất nhập khẩu

đào tạo xuất nhập khẩu tốt nhất

đào tạo chứng từ xuất nhập khẩu

đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu
đào tạo thực tế xuất nhập khẩu

Công Ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển Tuyển Thực Tập Xuất Nhập Khẩu

Vị trí: thực tập Logistics, Số lượng: 10 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Vị trí: Thực tập sinh Giao nhận XNK, Số lượng: 02 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Thực tập là quá trình cung cấp kinh nghiệm thực tế cho người học chuẩn bị bắt đầu một nghề nghiệp mới.

Tuyển thực tập sinh xuất nhập khẩu có lương

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu: 01 Người Tại Hà Nội

****Customer service Executive **** 7-month contract

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

NHÂN VIÊN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU (SALE LOGISTICS)

NHÂN VIÊN XUẤT KHẨU ĐƯỜNG BIỂN - FULLTIME (số lượng: 2)

02 nhân viên chứng từ hàng xuất Consol cho văn phòng Hồ Chí Minh.

CHỨNG TỪ HÀNG XUẤT ƯU TIÊN ỨNG VIÊN CÓ KINH NGHIỆM VÀ TIẾNG ANH

Xem chi tiết

****Customer service Executive **** 7-month contract

Xem chi tiết

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Xem chi tiết

NHÂN VIÊN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU (SALE LOGISTICS)

Xem chi tiết

NHÂN VIÊN XUẤT KHẨU ĐƯỜNG BIỂN - FULLTIME (số lượng: 2)

Xem chi tiết

02 nhân viên chứng từ hàng xuất Consol cho văn phòng Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết

SALES XUẤT NHẬP KHẨU (2 BẠN)

Xem chi tiết