Hỗ trợ việc làm - Training Tân Cảng

Training Tân Cảng

Training xuất nhập khẩu

đào tạo xuất nhập khẩu tốt nhất

đào tạo chứng từ xuất nhập khẩu

đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu
đào tạo thực tế xuất nhập khẩu

Công Ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển Tuyển Thực Tập Xuất Nhập Khẩu

Vị trí: thực tập Logistics, Số lượng: 10 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Vị trí: Thực tập sinh Giao nhận XNK, Số lượng: 02 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Thực tập là quá trình cung cấp kinh nghiệm thực tế cho người học chuẩn bị bắt đầu một nghề nghiệp mới.

Tuyển thực tập sinh xuất nhập khẩu có lương

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu: 01 Người Tại Hà Nội

Vị trí: Nhân viên chứng từ, khai báo hải quan. Số lượng: 01 Ngày cập nhật: 16/9/2019

Xem chi tiết

Vị trí: Nhân viên kinh doanh. Số lượng: 03 Ngày cập nhật: 16/9/2109

Xem chi tiết

Vị trí: Nhân viên giao nhận. Số lượng: 01 Ngày cập nhật: 16/9/2019

Xem chi tiết

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Tuyển dụng NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ HÀNG NỘI ĐỊA Ngày đăng: 13/11/2019

Xem chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC GIA (NATIONTAL LOGISTICS JSC) Tuyển dụng NHÂN VIÊN KINH DOANH (SALE LOGISTICS) Ngày đăng: 13/11/2019

Xem chi tiết

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA HNH Tuyển dụng NHÂN VIÊN GIAO NHẬN HIỆN TRƯỜNG Ngày đăng: 13/11/2019

Xem chi tiết

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MC TRANS Tuyển dụng NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ HẢI QUAN Ngày đăng: 13/11/2019

Xem chi tiết

Vị trí: Nhân Viên Chứng Từ (Documents & Customers Service) Ngày cập nhật: 11/11/2019

Xem chi tiết

CÔNG TY BPL LOGISTICS Tuyển dụng : + TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC + NHÂN VIÊN KINH DOANH Ngày đăng: 05/11/2019

Xem chi tiết

CÔNG TY TNHH TMDV KIM BẢO CHÂU Tuyển dụng: 1 NHÂN VIÊN GIAO NHẬN 1 NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ Ngày đăng: 05/11/2019

Xem chi tiết