Hỗ trợ việc làm - Training Tân Cảng

Training Tân Cảng

Training xuất nhập khẩu

đào tạo xuất nhập khẩu tốt nhất

đào tạo chứng từ xuất nhập khẩu

đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu
đào tạo thực tế xuất nhập khẩu

Công Ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển Tuyển Thực Tập Xuất Nhập Khẩu

Vị trí: thực tập Logistics, Số lượng: 10 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Vị trí: Thực tập sinh Giao nhận XNK, Số lượng: 02 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Thực tập là quá trình cung cấp kinh nghiệm thực tế cho người học chuẩn bị bắt đầu một nghề nghiệp mới.

Tuyển thực tập sinh xuất nhập khẩu có lương

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu: 01 Người Tại Hà Nội

****Customer service Executive **** 7-month contract

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

NHÂN VIÊN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU (SALE LOGISTICS)

NHÂN VIÊN XUẤT KHẨU ĐƯỜNG BIỂN - FULLTIME (số lượng: 2)

02 nhân viên chứng từ hàng xuất Consol cho văn phòng Hồ Chí Minh.

CÔNG TY TNHH TM-DV TRUST PARTNER Tuyển dụng NHÂN VIÊN XUÂT NHẬP KHẨU Ngày đăng: 30/11/2019

Xem chi tiết

CÔNG TY TNHH TM-DV THAI DƯƠNG TOÀN CẦU Tuyển dụng NHÂN VIÊN GIAO NHẬN HIỆN TRƯỜNG Ngày đăng: 26/11/2019

Xem chi tiết

CÔNG TY NINE PROVINCES (QUẬN 2 - TPHCM) Tuyển dụng NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU Ngày đăng: 26/11/2019

Xem chi tiết

NYD LOGISTICS CORPORATION Tuyển dụng: - NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU - NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG LOGISTICS Ngày đăng: 26/11/2019

Xem chi tiết

Vị trí: Tuyển Thực Tập Sinh Ngày cập nhật: 25/11/2019

Xem chi tiết

Vị trí: NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU Ngày cập nhật: 25/11/2019

Xem chi tiết

Vị trí: NHÂN VIÊN SALE LOGISTICS, NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ Ngày cập nhật:25/11/2019

Xem chi tiết

Vị trí: Nhân Viên Khai Thuế Hải Quan Và Chứng Từ Vận Tải Ngày cập nhật: 25/11/2019

Xem chi tiết

Vị trí:Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Ngày cập nhật: 25/11/2019

Xem chi tiết

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORPORATION Tuyển dụng NHÂN VIÊN THU MUA QUỐC TẾ Ngày đăng: 18/11/2019

Xem chi tiết