Hỗ trợ việc làm - Training Tân Cảng

Training Tân Cảng

Training xuất nhập khẩu

đào tạo xuất nhập khẩu tốt nhất

đào tạo chứng từ xuất nhập khẩu

đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu
đào tạo thực tế xuất nhập khẩu

Công Ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển Tuyển Thực Tập Xuất Nhập Khẩu

Vị trí: thực tập Logistics, Số lượng: 10 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Vị trí: Thực tập sinh Giao nhận XNK, Số lượng: 02 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Thực tập là quá trình cung cấp kinh nghiệm thực tế cho người học chuẩn bị bắt đầu một nghề nghiệp mới.

Tuyển thực tập sinh xuất nhập khẩu có lương

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu: 01 Người Tại Hà Nội

****Customer service Executive **** 7-month contract

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

NHÂN VIÊN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU (SALE LOGISTICS)

NHÂN VIÊN XUẤT KHẨU ĐƯỜNG BIỂN - FULLTIME (số lượng: 2)

02 nhân viên chứng từ hàng xuất Consol cho văn phòng Hồ Chí Minh.

Vị trí:Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Ngày đăng: 9/10/2019

Xem chi tiết

Vị trí: Tuyển Thực tập viên Kinh doanh Số lượng: 02 nhân sự. Ngày đăng: 9/10/2019

Xem chi tiết

VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN KINH DOANH, NV CHỨNG TỪ Ngày đăng:9/10/2019

Xem chi tiết

KHAI MINH GLOBAL CO.,LTD Tuyển dụng NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ HÀNG XUẤT Ngày đăng: 04/10/2019

Xem chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX Tuyển dụng NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ KHAI BÁO HẢI QUAN Ngày đăng: 04/10/2019

Xem chi tiết

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THN Tuyển dụng NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ( Sea- Air, Ex-Im) Ngày đăng: 04/10/2019

Xem chi tiết

INTERLOGISTICS COMPANY Tuyển dụng NHÂN VIÊN GIÁ MUA & NHÂN VIÊN CUS BOOKING Ngày đăng: 1/10/2019

Xem chi tiết

CÔNG TY TNHH KCTC VIỆT NAM Tuyển dụng NHÂN VIÊN KHAI BÁO HẢI QUAN Ngày đăng: 1/10/2019

Xem chi tiết

CÔNG TY TNHH NHÓM BẰNG HỮU (FRIENDS GROUP CO.,LTD) Tuyển dụng NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ HÀNG XUẤT Ngày đăng: 1/10/2019

Xem chi tiết

CÔNG TY TNHH TMDV QUỐC TẾ NGỌC VIỄN ĐÔNG Tuyển dụng NHÂN VIÊN GIAO NHẬN HIỆN TRƯỜNG & NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ KHAI BÁO HẢI QUAN Ngày đăng: 1/10/2019

Xem chi tiết