Hỗ trợ việc làm - Training Tân Cảng

Training Tân Cảng

Training xuất nhập khẩu

đào tạo xuất nhập khẩu tốt nhất

đào tạo chứng từ xuất nhập khẩu

đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu
đào tạo thực tế xuất nhập khẩu

Công Ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển Tuyển Thực Tập Xuất Nhập Khẩu

Vị trí: thực tập Logistics, Số lượng: 10 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Vị trí: Thực tập sinh Giao nhận XNK, Số lượng: 02 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Thực tập là quá trình cung cấp kinh nghiệm thực tế cho người học chuẩn bị bắt đầu một nghề nghiệp mới.

Tuyển thực tập sinh xuất nhập khẩu có lương

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu: 01 Người Tại Hà Nội

NV GIAO NHẬN XNK

Nhân viên chứng từ XNK

Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Docs Full-time

Thực Tập Sinh Thông Quan (Xuất Nhập Khẩu)

Thực Tập Sinh Xuất Nhập Khẩu

Tuyển dụng vị trí: Customer Service & Pricing Executive

Vị trí: Chuyên Viên Mua Hàng Ngày cập nhật: 28/03/2020.

Xem chi tiết

Vị trí: Nhân Viên Thống Kê Hàng Nhập (Đại Lý Hãng Tàu Dongjin) Ngày cập nhật: 28/03/2020.

Xem chi tiết

Vị trí: Nhân Viên Chứng Từ (Làm Debit Note) Ngày cập nhật: 28/03/2020.

Xem chi tiết

Vị trí: NHÂN VIÊN KINH DOANH NGÀNH VẬN TẢI. Ngày cập nhật: 18/03/2020.

Xem chi tiết

Vị trí: NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU. Ngày cập nhật: 18/03/2020.

Xem chi tiết

Vị trí: NHÂN VIÊN THỐNG KÊ HÀNG NHẬP. Ngày cập nhật: 18/03/2020.

Xem chi tiết

Vị trí: NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU. Ngày cập nhật: 18/03/2020.

Xem chi tiết

Vị trí: NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU. Ngày cập nhật: 18/03/2020.

Xem chi tiết

Vị trí: Nhân viên thu mua kiêm xuất nhập khẩu Ngày cập nhật: 19/2/2020

Xem chi tiết

Vị trí: Nhân viên khai báo hải quan Ngày cập nhật: 17/02/2020

Xem chi tiết