Khóa học Tiếng Anh logistics

Khóa học Tiếng Anh logistics

Khóa học Tiếng Anh logistics

Khóa học Tiếng Anh logistics

đào tạo chứng từ xuất nhập khẩu

đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu
đào tạo thực tế xuất nhập khẩu

Hướng dẫn cách phân tích bộ chứng từ xuất nhập khẩu

Bộ chứng từ thực tế hàng hóa nhập khẩu (full)

Thực tập tốt nghiệp, báo cáo tốt nghiệp, xin việc làm....là 3 nỗi lo của sinh viên năm cuối

Một số lĩnh vực đề tài sinh viên có thể viết khi vào kỳ kiến tập, thực tập chuyên ngành xuất nhập khẩu, ngoại thương

[DAMCO HCM] Tuyển dụng INTERNSHIP Ngày đăng: 17/09/2018

10 bộ Luận văn hàng hóa xuất khẩu mẫu dành cho các bạn sinh viên năm cuối chuẩn bị cho kì thực tập cuối khóa.

Tuyển dụng 2 Sales Xuất Khẩu Nông Sản Ngày đăng : 18/07/2019

Vị trí: nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu. Số lượng: 01 Ngày cập nhật: 18/7/2019

Vị trí: + nhân viên xuất nhập khẩu. Số lượng: 01 + nhân viên tư vấn. Số lượng: 01 Ngày cập nhật: 18/7/2019

Hoạt động là cầu nối giữa doanh nghiệp với sinh viên trong vấn đề đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực. Chương trình mang tính thực tế quảng bá doanh nghiệp và tìm kiếm nhân tài. Doanh nghiệp phỏng vấn và tuyển dụng nguồn nhân lực tại chỗ.

Vị trí: Nhân viên dịch vụ vận tải nội địa. Số lượng: 01 Ngày cập nhật: 17/7/2019

Vị trí: Nhân viên chứng từ XNK. Số lượng: 01 Ngày cập nhật: 17/7/2019

ENGLISH FOR SPECIFIC INDUSTRIES " SALE-MARKETING AND LOGISTICS" COURSE


Duration: 4 week
Mon-Wed-Fri (6pm-8pm)

Start date: 30/07/2019


Why join us????
►Short course in only 4 weeks.
►Improve your English vocabulary in Logistics.
►Enhance your pronounciation.
►Gain useful tips for your English development.
►Discuss with our Experts .

Objectives:

 • The course aims to help participants enrich and update their English vocabulary in Sales- Marketing, and logistics.  Knowledge of logistics as well as marketing and sales will be achieved during the course.
 • Besides, participants will be provided with some tips and techniques in order to develop their speaking, listening, reading and writing. Participants will listen to teachers sharing their real experiences in learning a language.
 • Practical exercises will be added, so that participants can apply these tips and techniques in their daily job.
 • The course is an important preparation step before attending further training in Canada

►The course comprises two parts: 

Part 1: English for Sales and Marketing 

Part 2: English for Logistics      

Detail outline of part 1 and part 2 is as followed:


Part 1: ENGLISH FOR SALES AND MARKETING 

Module 1:

 • Introduction to Marketing and advertising
 • Finding the customer

+ Market research

+ Customer profile

+  Data collection

+ A telephone survey

Module 2: 

 • Planning a marketing strategy

+ The marketing plan

+  The four Ps

+ Pricing and positioning strategies               

Module 3 :

 • Creating ads

+ The AIDA model for advertising

+ Working with an ad agence

+  Advertising channels

+ Rate sheets         

Module 4 :

 • Marketing tools

+  Distribution channels

+ Types of discount

+ Types of retailer

+ Telemarketing

+ Direct marketing            

Module 5 :

 • Presenting your public face

+  Public relations

+ Websites as a marketing tool

+  Sponsoring

+ Effective press releases

 • Marketing through trade fairs      

Module 6 :Latest trend in bout Sales-Marketing

Module 7 :Sharing experience in Sales and Marketing for  port services

Part 2: ENGLISH FOR LOGISTICS

Module 1:

 • Introduction to Logistics:

+ Setting the scene

+ Jobs in logistics

+ Regular activities          

Module 2:

 • Logistics services

+ Logistics acronyms

+ Product ranges

+ 3 PL providers

+ Value added services   

Module 3:

 • Inventory management and procurement

+ Inventory management

+ Continuous replenishment

+ Job advertisements      

Module 4:

 • Modes of transport

+ Transport handling equipment

+ Container types

+ Types of goods             

Module 5:

 • Planning and arranging transport

+ Transport options

+ Measurements

+ Quotation       

Module 6:

Shipping goods

+ Markings

+ Loading

+ Advice of shipment

+ Shipping instructions   

Module 7:

Warehousing and storage

+ Handling equipment

+ Warehouse areas

+ Warehousing today     

Module 8:

Documentation and finance

+  Documentation in foreign trade

+ Import instructions

+ Payment methods        


►Early submission:

 • Discount for E-course (Warehousing/ Intro to Transport Chain)
 • Discount for group of 3 participants joining the course
 •  

Là khóa học chất lượng cao của trung tâm, đem nghiệp vụ thực tế lên hệ thống training mô phỏng tiên tiến của Hà Lan. Học thực tế tại Cái mép, Cát Lái, ICD Sóng Thần và cả tại doanh nghiệp....

Là một khóa training đặc biệt, ngoài việc training trên lớp, sinh viên còn được giới thiệu đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu logistics uy tín để được training, tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp và được tự tay làm những công việc ngành nghề đã chọn trước khi ra trường

Với nội dung chuyên sâu 3 mảng chính về Chứng từ xuất nhập khẩu - Nghiệp vụ khai báo hải quan điện tử - Quy trình giao nhận ...

Chỉ 10 buổi, khóa học này sẽ giúp bạn nắm rõ nghiệp vụ sales ( không đào tạo kĩ năng ) và có phương pháp tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả nhất. Cam kết có việc làm sau khóa học