Khóa học Tiếng Anh logistics

Khóa học Tiếng Anh logistics

Khóa học Tiếng Anh logistics

Khóa học Tiếng Anh logistics

đào tạo chứng từ xuất nhập khẩu

đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu
đào tạo thực tế xuất nhập khẩu

Công Ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển Tuyển Thực Tập Xuất Nhập Khẩu

Vị trí: thực tập Logistics, Số lượng: 10 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Vị trí: Thực tập sinh Giao nhận XNK, Số lượng: 02 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Thực tập là quá trình cung cấp kinh nghiệm thực tế cho người học chuẩn bị bắt đầu một nghề nghiệp mới.

Tuyển thực tập sinh xuất nhập khẩu có lương

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu: 01 Người Tại Hà Nội

ENGLISH FOR SPECIFIC INDUSTRIES " SALE-MARKETING AND LOGISTICS" COURSE


Duration: 4 week
Mon-Wed-Fri (6pm-8pm)

Start date: 15/07/2020


Why join us????
►Short course in only 4 weeks.
►Improve your English vocabulary in Logistics.
►Enhance your pronounciation.
►Gain useful tips for your English development.
►Discuss with our Experts .

Objectives:

 • The course aims to help participants enrich and update their English vocabulary in Sales- Marketing, and logistics.  Knowledge of logistics as well as marketing and sales will be achieved during the course.
 • Besides, participants will be provided with some tips and techniques in order to develop their speaking, listening, reading and writing. Participants will listen to teachers sharing their real experiences in learning a language.
 • Practical exercises will be added, so that participants can apply these tips and techniques in their daily job.
 • The course is an important preparation step before attending further training in Canada

►The course comprises two parts: 

Part 1: English for Sales and Marketing 

Part 2: English for Logistics      

Detail outline of part 1 and part 2 is as followed:


Part 1: ENGLISH FOR SALES AND MARKETING 

Module 1:

 • Introduction to Marketing and advertising
 • Finding the customer

+ Market research

+ Customer profile

+  Data collection

+ A telephone survey

Module 2: 

 • Planning a marketing strategy

+ The marketing plan

+  The four Ps

+ Pricing and positioning strategies               

Module 3 :

 • Creating ads

+ The AIDA model for advertising

+ Working with an ad agence

+  Advertising channels

+ Rate sheets         

Module 4 :

 • Marketing tools

+  Distribution channels

+ Types of discount

+ Types of retailer

+ Telemarketing

+ Direct marketing            

Module 5 :

 • Presenting your public face

+  Public relations

+ Websites as a marketing tool

+  Sponsoring

+ Effective press releases

 • Marketing through trade fairs      

Module 6 :Latest trend in bout Sales-Marketing

Module 7 :Sharing experience in Sales and Marketing for  port services

Part 2: ENGLISH FOR LOGISTICS

Module 1:

 • Introduction to Logistics:

+ Setting the scene

+ Jobs in logistics

+ Regular activities          

Module 2:

 • Logistics services

+ Logistics acronyms

+ Product ranges

+ 3 PL providers

+ Value added services   

Module 3:

 • Inventory management and procurement

+ Inventory management

+ Continuous replenishment

+ Job advertisements      

Module 4:

 • Modes of transport

+ Transport handling equipment

+ Container types

+ Types of goods             

Module 5:

 • Planning and arranging transport

+ Transport options

+ Measurements

+ Quotation       

Module 6:

Shipping goods

+ Markings

+ Loading

+ Advice of shipment

+ Shipping instructions   

Module 7:

Warehousing and storage

+ Handling equipment

+ Warehouse areas

+ Warehousing today     

Module 8:

Documentation and finance

+  Documentation in foreign trade

+ Import instructions

+ Payment methods        


►Early submission:

 • Discount for E-course (Warehousing/ Intro to Transport Chain)
 • Discount for group of 3 participants joining the course
 •  

Khóa học thực hành với chương trình thiết kế đặc biệt sát thực tế, học 30% ngoài hiện trường, 10% trên hệ thống mô phỏng Hà Lan và 60% trên lớp...

Với những nội dung kiến thức chuyên sâu, cọ xát thực tế, khóa học này sẽ trang bị cho các bạn những kĩ năng quản trị nghiệp vụ xuất nhập khẩu tốt nhất với đội ngũ giảng viên uy tín và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghành.

Khóa học chuyên sâu về thực hành làm chứng từ xnk tại doanh nghiệp. Khóa học này giúp bạn hiểu rõ, làm tốt các loại chứng từ xnk...

Khóa học này sẽ giúp học viên tiếp cận và thực hành khai báo hải quan điện tử trên phần mềm E-CUS5. Người học sẽ tự tay khai báo tất cả các loại hình hàng hóa với các mặt hàng vô cùng đa dạng trên các bộ chứng từ thực tế đến từ các doanh nghiệp đang hoạt động hiện nay.