Phân tích bộ chứng từ xuất nhập khẩu

Phân tích bộ chứng từ xuất nhập khẩu

Phân tích bộ chứng từ xuất nhập khẩu

Phân tích bộ chứng từ xuất nhập khẩu

đào tạo chứng từ xuất nhập khẩu

đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu
đào tạo thực tế xuất nhập khẩu

Hướng dẫn cách phân tích bộ chứng từ xuất nhập khẩu

Bộ chứng từ thực tế hàng hóa nhập khẩu (full)

Thực tập tốt nghiệp, báo cáo tốt nghiệp, xin việc làm....là 3 nỗi lo của sinh viên năm cuối

Một số lĩnh vực đề tài sinh viên có thể viết khi vào kỳ kiến tập, thực tập chuyên ngành xuất nhập khẩu, ngoại thương

10 bộ Luận văn hàng hóa xuất khẩu mẫu dành cho các bạn sinh viên năm cuối chuẩn bị cho kì thực tập cuối khóa.

CTY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VIỆT D.E.L.T.A cần tuyển 4 – 5 thực tập sinh (ưu tiên những bạn sinh viên năm 3, sinh viên năm 4)

Tuyển dụng 2 Sales Xuất Khẩu Nông Sản Ngày đăng : 18/07/2019

Vị trí: nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu. Số lượng: 01 Ngày cập nhật: 18/7/2019

Vị trí: + nhân viên xuất nhập khẩu. Số lượng: 01 + nhân viên tư vấn. Số lượng: 01 Ngày cập nhật: 18/7/2019

Hoạt động là cầu nối giữa doanh nghiệp với sinh viên trong vấn đề đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực. Chương trình mang tính thực tế quảng bá doanh nghiệp và tìm kiếm nhân tài. Doanh nghiệp phỏng vấn và tuyển dụng nguồn nhân lực tại chỗ.

Vị trí: Nhân viên dịch vụ vận tải nội địa. Số lượng: 01 Ngày cập nhật: 17/7/2019

Vị trí: Nhân viên chứng từ XNK. Số lượng: 01 Ngày cập nhật: 17/7/2019

Cách phân tích bộ chứng từ xuất nhập khẩu:

PHÂN TÍCH BỘ CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU TÊN:

Phân tích bộ chứng từ xuất khẩu ……

=============================

PHẦN 1: PHÂN TÍCH HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG

1.1 CHỦ THỂ HỢP ĐỒNG

1.2 ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1.3 HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG

1.4 NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG

1.4.1 ĐIỀU KHOẢN VỀ TÊN HÀNG – PHẨM CHẤT

1.4.2 ĐIỀU KHOẢN SỐ LƯỢNG

1.4.3 ĐIỀU KHOẢN GIÁ CẢ

1.4.4 ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG (DUNG SAI NẾU CÓ)

1.4.5 ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

1.4.6 ĐIỀU KHOẢN BẤT KHẢ KHÁN

1.4.7 ĐIỀU KIỆN TRONG TÀI

1.4.8 ĐIỀU KHOẢN KHÁC

1.5 ĐÁNH GIÁ – NHẬN XÉT HỢP ĐỒNG

..........

xem thêm