Tài liệu chứng từ - Training Tân Cảng

Training Tân Cảng

Training xuất nhập khẩu

đào tạo xuất nhập khẩu tốt nhất

đào tạo chứng từ xuất nhập khẩu

đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu
đào tạo thực tế xuất nhập khẩu

Công Ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển Tuyển Thực Tập Xuất Nhập Khẩu

Vị trí: thực tập Logistics, Số lượng: 10 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Vị trí: Thực tập sinh Giao nhận XNK, Số lượng: 02 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Thực tập là quá trình cung cấp kinh nghiệm thực tế cho người học chuẩn bị bắt đầu một nghề nghiệp mới.

Tuyển thực tập sinh xuất nhập khẩu có lương

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu: 01 Người Tại Hà Nội

MẪU INVOICE- PACKINGLIST SIMPLE

Xem chi tiết

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐƯA HÀNG HÓA VỀ BẢO QUẢN

Xem chi tiết

KHAI BỔ SUNG VỀ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Xem chi tiết

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ HOÀN NỘP THỪA

Xem chi tiết

CÔNG VĂN LẤY LẠI TIỀN CƯỚC

Xem chi tiết

CÔNG VĂN HỦY TỜ KHAI KRVINA

Xem chi tiết

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHỨNG TỪ

Xem chi tiết

BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN

Xem chi tiết

Cách thứ bảo quản hàng hóa xuất khẩu bằng container lạnh. quy định về độ ẩm, nhiệt độ cụ thể cho từng loại hàng hóa như rau củ quả, thực phẩm cẩn bảo quản lạnh

Xem chi tiết