Tài liệu chứng từ - Training Tân Cảng

Training Tân Cảng

Training xuất nhập khẩu

đào tạo xuất nhập khẩu tốt nhất

đào tạo chứng từ xuất nhập khẩu

đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu
đào tạo thực tế xuất nhập khẩu

Công Ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển Tuyển Thực Tập Xuất Nhập Khẩu

Vị trí: thực tập Logistics, Số lượng: 10 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Vị trí: Thực tập sinh Giao nhận XNK, Số lượng: 02 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Thực tập là quá trình cung cấp kinh nghiệm thực tế cho người học chuẩn bị bắt đầu một nghề nghiệp mới.

Tuyển thực tập sinh xuất nhập khẩu có lương

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu: 01 Người Tại Hà Nội

eBook: Operations and Supply Chain Management

Xem chi tiết

Logistics Basics — Exercises — Case Studies

Xem chi tiết

NHỮNG THAY ĐỔI CHÍNH TRONG INCOTERMS 2020 - MAIN CHANGES IN INCOTERMS 2020

Xem chi tiết

Đáp án và bộ câu hỏi thi vấn đáp môn: vận tải giao nhận trong ngoại thương

Xem chi tiết

Vận đơn hàng không là chứng từ do người chuyên chở phát hành để xác nhận việc nhận lô hàng để vận chuyển bằng máy bay. Thuật ngữ này trong tiếng Anh là Air Waybill, thường viết tắt là AWB.

Xem chi tiết

20 đề thi tự luận thanh toán quốc tế và đáp án

Xem chi tiết

1.Mục đích thực hành Incoterms – các điều kiện Incoterms 2.Phạm vi sử dụng của Incoterms 3...

Xem chi tiết

Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về bảo hiểm được xây dựng dựa trên từng góc độ nghiên cứu xã hội, pháp lý, kinh tế, kĩ thuật, nghiệp vụ…)

Xem chi tiết